Rebirthing

Åndedrætsterapi, Coaching og Udvikling

The Ocean - et personligt udviklingsforløb

The Ocean er en privatskole med enkeltundervisning; der kan give dig et nyt kørekort til livet.

Blandt andet John Gray og jeg mener, at flere komponenter skal være i orden i dit liv, før du kan kalde dig et tilfredst eller lykkeligt menneske. At vi fra naturen af har så meget kærlighed indeni, som skal leves ud og uddeles på mange forskellige områder i vores liv før man føler sig mæt - føler sig hel. Disse områder er blandt andet:

 • At tro på at der er noget større end os selv, f.eks. Gud som elsker os.
 • At få, modtage og give omsorg.
 • At få og bibeholde sjove og inspirerende venner.
 • At få kærlig omgang med kollegaer eller andre fællesskaber, hvor vi har samme mål.
 • At elske og støtte os selv præcis som dem vi er.
 • At få en pragtfuld kærlighedsforhold til en partner.
 • At få mulighed til at give vores kærlighed smukt og uforbeholdent til et væsen, som er afhængigt af os.
 • At give kærlighed tilbage til vores omgivelser - vores lokalsamfund.
 • At give til verden og tjene din form for Gud.

Men mange af os havde eller har ikke forældre, som selv formåede at leve et optimalt liv, var ikke i stand til at skabe liv i deres liv, og var derfor heller ikke i stand til at give os de redskaber der skal til for at have et godt ”kørekort” til livet.

Derfor har jeg nu i flere år haft en lille privatskole kørende med enkelt-undervisning, hvor eleven kommer en gang om måneden for at blive ”behandlet" og undervist, og det med stor effekt og succes for eleverne og jeg.

Min skole bygger på et fundament af John Gray, Binnie A. Dansbys træning, Deepak Chopra, A Course in Miracles, Marianne Williamsson og mange andre mestres teori omsat til handling i din hverdag i dit liv. På Rebirthing, - på voicedialogue. På voicehealing. På deepenings. På tilgivelse. osv. og sidst men ikke mindst på min erfaring gennem 8 år med klienter og på min egen kilde til intuition, indfølingsevne og klarsyn.

Hvorfor skulle i så vælge at komme i skole hos mig?

 • Fordi min intention er; at I ikke bare skal leve et liv, hvor I overlever, men I skal have liv i jeres liv.
 • Fordi, når I kommer til mig, som terapeut og Rebirther, behandler vi ofte kun det område i jeres liv, som i mener er kilden til jeres smerte, men ofte, når vi har løst denne ”knude” viser det sig bare, at der er en endnu større følelse af magtesløshed på andre områder i vores liv. Og i min skole har jeg set, at behandler vi kerne-områderne i jeres liv, er der en hel masse, der falder på plads, og ”ting” som f.eks. partnere, venner falder på plads helt af sig selv.
 • Fordi ofte er det ikke kun parforholdet den er gal med, men det er det ”nemmeste” at forholde sig til. Da følelsen af, at man ikke er tilfreds med sit liv ofte føles for uoverskuelig.
 • Fordi mange af jer går rundt med en problematik – angst, dårligt parforhold, ringe selvtillid o.a. og tror, at hvis I bare lige løser dette problem, så får I endelig overskud til at gøre noget ved jeres liv. I går og venter på at I skal få overskud, energi og kræfter til at gøre nye tiltag i jeres liv . Men overskuddet kommer først, når man har hentet ny næring til sit liv og har taget nye tiltag og handlet anderledes, så efter nye input fra min skole er der så pludselig styrke til at bryde ud af noget smerteligt og bygge noget nyt op.
 • Fordi bliver du ved med at gøre, hvad du altid har gjort, så får du det samme, som du altid har fået, - min skole kan være inspiration til at gøre nye ting i dit liv, og derved få nye mennesker og oplevelser ind i dit liv, som så igen vil bringe flere oplevelser ind i dit liv o.s.v.
 • Fordi man desværre også nogle gange kan fastholde et problem i sit liv ved hele tiden at give det energi og kredse omkring det, så ved at man bevæger sig rundt i flere områder af sit liv, kan problemet opløse sig selv.
 • Fordi en af de største fordele ved min skole er, at man lærer at tage vare på sig selv. Man får selv lært at bruge de terapeutisk redskaber og får dem med hjem selv, så man med tiden bliver sin egen terapeut. Hvilket er den største gave, der er sket i mit eget liv. Så man senere i sit liv aldrig går helt ned med flaget, er hurtig til at komme på benene igen og god til at foretage de forandringer, der skal til.
 • Fordi mange af os fungerer storartet på få steder i vores liv. f.eks. arbejdsmæssigt, og så bliver vi ved med at bruge al vor vågne energi der, hvor vi allerede har succes, i stedet for at lade det hvile lidt og så bygge de andre mindre velfungerende steder op i vores liv. Jeg gør det omvendt på skolen. Vi bruger ikke mange minutter på der, hvor du kan selv, men bruger den tid, der skal til hvor du er fastlåst og ingen redskaber har.
 • Fordi mange af os går rundt med en drøm om f.eks. at være skuespiller eller noget helt andet end det vi er, men fordi vi kommer fra "fornuftshjem" hvor mor og far selv har "kvalt" deres drømme i fornuftens og økonomiens navn, så har vi ikke lært at forfølge en drøm til opfyldelse.
 • Fordi vi ofte har et indre barn, som ubevidst ligger og forstyrrer os i den rette ”voksne”/passende handling p.g.a. uforløst gammel sorg, uforskyldt og ubevidst påført af forældre eller andre autoriteter i vores sårbare barndomstid og det forløser vi og omprogrammerer via Rebirthing, så du igen kan handle hensigtsmæssigt på dine vegne.
 • Fordi mange af os virkelig behøver hjælp, men er samtidig blevet så intelligente og verbalt stærke og har autoritets-aversion grundet inkompetente forældre, så vi har den attitude, når vi opsøger behandlere: ”Jeg har brug for hjælp, men jeg ved bedst selv, -så du skal ikke fortælle mig noget”. Hvilket gør at man sidder hos behandleren og er sin egen elendige behandler. Sandheden er, at vidste man bedst, så havde man jo ingen problemer i sit liv.
 • Her går skolen mere målrettet ind i dit liv, så den bestemmer, hvad du skal gennemgå og du får en meget bedre bevidsthed på dig selv end den du troede, du allerede havde.
 • Fordi hele dit liv bliver taget op til revision. Du forløser gammel smerte via rebirthing-sessioner, du får fyldt de ”huller” op igen dine forældre, autoriteter eller din fødsel efterlod, får omprogrammeret dårlige tanker om dig selv eller andre, får et handlingsprogram og bringer derfor harmoni og balance ind i dit liv.
 • Skolen har faste punkter du skal gennemgå, men skolen bygger på dig og dit liv, så den bliver ”skræddersyet" til dig og den du er og den du gerne vil være.
 • Fordi i min skole lærer i at AGERE i jeres liv i stedet for bare at REAGERE på livet.
 • Og til sidst men ikke mindst: Fordi de 3 timer i bruger 1 gang månedligt måske redder resten af jeres liv og jeres efterkommeres med.

Udtalelser fra tidligere elever

Tidligere mandlig elev:
Mod:

I forhold til tidligere, hvor min angst for højder styrede hvad jeg kunne og ikke kunne, kan jeg nu gå op i Rundetårn, Rytterknægten m.v. Jeg har via skolen fået et andet syn på min angst og fået bearbejdet den. Det er fedt at kunne bestige højder.

Mit forhold til min moder:

Jeg har fået tilgivet min moder og ser hendes uskyld i forhold til mig. Jeg kan nu sætte grænser overfor hende og hun kan ikke manipulere med mig via sine følelser. Hun har også fået mere respekt for mig som person. Dvs. at hun bl.a. takker mig, når jeg har hjulpet hende. Hun tager det ikke som en selvfølgelighed længere at jeg er der. Samtidig dræner vores samvær ikke længere mig for energi.

Et fast forhold:

Da jeg har fået "ryddet" op og fået tilgivet min moder, har jeg fået mulighed for at indgå i et fast forhold til et andet person. Jeg har åbent mig for andre og for kvinder. Vi har nu kommet sammen i 2 år og har et godt forhold til hinanden. Før jeg kom på skolen havde jeg kun haft meget korte forhold og de var meget overfladiske. Jeg havde ikke mod til at kontakte kvinder og bange for at kunne blive såret, svigtet og manipuleret med.

Målrettet:

Jeg er blevet bevidst om de ting jeg skal nå i livet. Jeg har fået klarlagt hvad der er vigtigt for mig. Derudover ser jeg mit liv som en helhed og er bevidst om alle aspekter. Forhold til mig selv, forhold til forældre, forhold til Gud, forhold til venner, forhold til arbejde.

Selvværd:

Jeg har helt klart fået mere selvværd og jeg tror på mig selv. Jeg føler en indre kærlighed til mig selv. Derudover tør jeg udtrykke mig selv og ved at jeg trygt kan gøre det. Jeg har også fået værktøjer til at opbygge mig selv - bl.a. via affirmationer.

"Minus"-dage:

Tidligere havde jeg ofte minusdage, hvor jeg var ked af det og der gik et stykke tid før det gik over. Det kunne være i situationer, hvor jeg blev afvist eller følte at jeg havde et dårligt liv. Efter jeg har været på skolen er minusdage meget sjældne og går meget hurtig over igen.

Job/løn:

Før jeg startede på skole sad jeg "fast" i et job uden udfordringer og muligheder. Det var meget ensformigt og jeg kunne ikke se nogle udvej. Via den proces som blev startet på skolen fik jeg bedre og bedre jobs. Først et bedre job i samme firma (til samme løn), så et andet job med store udviklingsmuligheder og en bedre løn. Efter ½ år fik jeg tilbudt et job til endnu højere løn.

Bevidsthed:

Jeg har fået en større bevidsthed omkring mit liv og min adfærd. Jeg lader mig heller ikke styre af andre, når de prøver at manipulere med mig. Jeg er meget bevidst, når det sker. Derudover er det heller ikke længere et mål for mig at tilfredsstille andre ved at altid hjælpe dem (et mønster fra min fader). Jeg kan også genkende nogle mønstre i min adfærd, som jeg så kan ændre i stedet for at blive handlingslammet.

Generelt:

At starte på skolen er at sætte en proces igang, hvor jeg fik set på alle aspekterne i mit liv. Under denne proces begynder ting at ske. Jeg fik fast kæreste samt et langt bedre job, hvor jeg før følte at jeg sad fast i forhold til jobmuligheder, venner mv. Under processen blev jeg ofte overrasket over effekterne af det som blev sat igang på skolen.

De værktøjer som jeg har lært på skolen er "lagret" i kroppen, så jeg husker dem i selve situationen. F.eks. har jeg haft svært ved at vælge, når jeg køber varer. Jeg var i tvivl om det var den rigtige vare. Nu har jeg tillid til at det er det rigtige jeg køber. Det er en stor lettelse og det går hurtigere, når jeg skal handle.

Jeg har fået et liv i livet. Jeg ser en mening med mit liv og jeg er i stand til at foretage de ændringer, som jeg føler nødvendige. Jeg er glad for livet og ser en masser muligheder.

En anden kvindelig elev skriver dette:

Kære Pia

Det har været en dejlig og livsbekræftende oplevelse at gå hos dig, ikke bare i din "skole" men i det hele taget. Udgangspunktet for mit første besøg var at få hjælp til at komme ud af et langt forhold, der igennem årene havde kørt mig psykisk ned. Det tog lang tid, men det lykkedes! Og pludselig havde jeg overskud og lyst til at fortsætte og udvikle mig selv og mit liv. I din skole fandt jeg livsglæde og troen på "noget bedre", og jeg fik arbejdet med utrolig mange sider af mig selv og mit liv, hvor jeg gerne ville ændre eller opnå noget - og hele tiden blev jeg mødt med forståelse og fik kyndig og kærlig sparring af dig, hvilket gjorde mig tryg og hjalp mig til at turde at tage "endnu et skridt". Jeg glædede mig til at komme i skole!

I din skole fik jeg nøglen til at "låse op" for at skabe liv i mit liv og udvikle mig selv. Og det har været fantastisk at se døren langsomt åbne sig. Hvordan jeg er blevet bedre til at tage vare på mig selv, til at håndtere angst, til at sige "til og fra" både i forhold til familie og venner og på arbejde, og til at kunne sætte ord på hvad jeg ønsker mig i et nyt parforhold og generelt i mit liv. Der skal stadig på visse områder kæmpes og arbejdes med tingene, men med dine kærlige ord, støtte og værktøjer i bagagen, åbner døren sig mere og mere og viser alt det dejlige frem, der findes bag den.

Tusind tak for alt, du har været et fantastisk menneske at lære at kende - du vil altid være i mit hjerte!